Φ. Μπολέτης Μον. Ε.Π.Ε.

Λογιστική Οικονομική Φοροτεχνική και Παροχής Υπηρεσιών

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία
 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση

Δραστηριότητα

Φ. Μπολέτης Λογιστική Οικονομική Φοροτεχνική
και Παροχής Υπηρεσιών Μον. Ε.Π.Ε.

68996003000

099967990

Κηφισίας

Παρθενώνος 1-3, Νέα Ερυθραία, Τ.Κ. 146 71

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων
τήρησης λογιστικών βιβλίων